Home Forums Phone App 7 เคล็ดลับ “สร้างความมั่นใจ”

 • Creator
  Topic
 • #697209

  <p class=”MsoNormal”><span lang=”TH” style=”font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:
  11.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;mso-ascii-font-family:
  Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;
  mso-hansi-theme-font:minor-latin”>คนเราทุกคน ย่อมเคยมีช่วงเวลาหรือประสบการณ์ที่ตัวเองไม่มีความมั่นใจกันทั้งนั้น ไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ความมั่นใจเป็นสิ่งที่ฝึกฝนได้ เพียงแต่การเริ่มต้นอาจจะยากสักหน่อย หากแต่เรามีความมุ่งมั่นมากพอที่จะก้าวข้ามเส้นที่ตัวเองขีดไว้ เมื่อนั้นเราก็จะไปต่อได้โดยไม่รู้สึกกลัวอีกต่อไป</span>

  <p class=”MsoNormal”>Tonkit360<span lang=”TH” style=”font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:
  11.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;mso-ascii-font-family:
  Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;
  mso-hansi-theme-font:minor-latin”> เลยมีเทคนิคเล็ก ๆ น้อย ๆ มาแนะนำคนที่อยากจะเพิ่มความมั่นใจในตัวเองให้มากขึ้นมาฝากกัน</span>

  <p class=”MsoNormal”><span lang=”TH” style=”font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:
  11.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;mso-ascii-font-family:
  Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;
  mso-hansi-theme-font:minor-latin”>ปรับบุคลิกก็ช่วยได้</span>

  <p class=”MsoNormal”><span lang=”TH” style=”font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:
  11.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;mso-ascii-font-family:
  Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;
  mso-hansi-theme-font:minor-latin”>ไม่น่าเชื่อว่าแค่ปรับบุคลิกภาพก็ทำให้เรามั่นใจขึ้นได้ เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่อุปโลกน์ขึ้นมา แต่มีการวิจัยจาก </span>The Ohio State University <span lang=”TH” style=”font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;
  line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;mso-ascii-font-family:
  Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;
  mso-hansi-theme-font:minor-latin”>ประเทศสหรัฐอเมริการองรับด้วย จากการศึกษาพบว่ากิริยาท่าทางของเรานั้นส่งผลต่อความรู้สึกได้ หากไม่เชื่อลองยืดตัวให้หลังตรงไม่ว่าจะนั่งหรือยืน ในขณะนั้นเราจะรู้สึกว่าเราดูดีขึ้น จากนั้นลองเชิดหน้าขึ้นนิด แล้วลองยิ้ม จะช่วยให้เรามีความมั่นใจขึ้นได้</span>

  <p class=”MsoNormal”><span lang=”TH” style=”font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:
  11.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;mso-ascii-font-family:
  Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;
  mso-hansi-theme-font:minor-latin”>หาแรงบันดาลใจ</span>

  <p class=”MsoNormal”><span lang=”TH” style=”font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:
  11.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;mso-ascii-font-family:
  Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;
  mso-hansi-theme-font:minor-latin”>คนเราควรจะมีใครสักคนเป็นต้นแบบในชีวิต เป็นคนที่คิดว่าจะนำพาเราไปถึงจุดที่ต้องการได้ อย่างไรก็ตาม มองเขาเป็นต้นแบบเท่านั้น ไม่ใช่ </span>copy & paste <span lang=”TH” style=”font-size:14.0pt;
  mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;
  mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:
  Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”>เพราะการพยายามเป็นคนอื่นนั้นเหนื่อยมาก และยังทำให้เราสูญเสียความเป็นตัวเองจนไม่สามารถมีความมั่นใจได้หากขาดต้นแบบนี้ไป ที่สำคัญ ต้องมีจูงใจที่จะทำให้สิ่งที่อยู่ในหัวเป็นความจริง เพราะความฝันก็จะเป็นเพียงความฝัน ถ้าเราไม่คิดจะลงมือทำให้เป็นความจริง</span>

  <p class=”MsoNormal”><span lang=”TH” style=”font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:
  11.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;mso-ascii-font-family:
  Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;
  mso-hansi-theme-font:minor-latin”>ทำในสิ่งที่เชื่อ และเชื่อในสิ่งที่ทำ</span>

  <p class=”MsoNormal”><span lang=”TH” style=”font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:
  11.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;mso-ascii-font-family:
  Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;
  mso-hansi-theme-font:minor-latin”>สิ่งใดที่เกิดแล้วสิ่งนั้นดีที่สุด ถ้าเราเชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดี อย่าลังเลที่จะทำ แม้ว่าผลลัพธ์อาจไม่ได้เป็นตามที่หวัง แต่ความล้มเหลวต่างหากที่ทำให้เราได้เรียนรู้และพัฒนา คนที่ประสบความสำเร็จมาตลอดจึงไม่มีโอกาสได้เรียนรู้ความสำเร็จคือครูที่แย่ เพราะเป็นกับดักที่ลวงให้คนฉลาดคิดว่าพวกเขาไม่มีทางล้มเหลว”</span>

  <p class=”MsoNormal”><span lang=”TH” style=”font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:
  11.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;mso-ascii-font-family:
  Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;
  mso-hansi-theme-font:minor-latin”>ลองกล้าที่จะทำเรื่องที่เราไม่คุ้นเคย</span>

  <p class=”MsoNormal”><span lang=”TH” style=”font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:
  11.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;mso-ascii-font-family:
  Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;
  mso-hansi-theme-font:minor-latin”>เป็นเรื่องของการกล้าที่ก้าวออกมาจาก </span>Comfort Zone <span lang=”TH” style=”font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;
  line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;mso-ascii-font-family:
  Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;
  mso-hansi-theme-font:minor-latin”>ลองตั้งเป้าหมายในสิ่งที่เราไม่คุ้นเคย ไม่เคยแม้แต่คิดจะทำให้ได้อย่างน้อยวันละ </span>1<span lang=”TH” style=”font-size:
  14.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;
  mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:
  Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin”> เรื่อง แล้วจึงรวบรวมความกล้าลองทำดู ในเมื่อมีครั้งแรกก็จะมีครั้งต่อ ๆ ไปตามมา ซึ่งจะช่วยให้เรามีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้น จนสามารถสร้างให้สิ่งที่แปลกประหลาดเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ธรรมดาในชีวิตได้ ในที่สุด เราก็จะสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวได้ดีขึ้น และกล้าที่จะเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ</span>

  <p class=”MsoNormal”><span lang=”TH” style=”font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:
  11.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;mso-ascii-font-family:
  Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;
  mso-hansi-theme-font:minor-latin”>หาข้อดีของตัวเอง</span>

  <p class=”MsoNormal”><span lang=”TH” style=”font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:
  11.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;mso-ascii-font-family:
  Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;
  mso-hansi-theme-font:minor-latin”>ในบางครั้ง ความรู้สึกที่เราไม่ชอบตัวเองก็ทำให้เราไม่กล้าที่จะลองทำอะไรใหม่ ๆ ในชีวิต กลัวว่าหากผิดพลาดจะทำให้ตัวเองดูแย่ไปกว่าเดิม ดังนั้น เราต้องกำจัดความคิดด้านลบเกี่ยวกับตัวเอง แล้วหาข้อดีของตัวเองให้เจอ ต้องมีอะไรสักอย่างที่เรามั่นใจว่าทำได้ดีกว่าคนอื่น ที่สำคัญต้องไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใคร ให้เราเป็นเราแบบที่มีแค่คนเดียวบนโลกก็พอ เมื่อเราภาคภูมิใจกับตัวเอง ความมั่นใจก็จะตามมาโดยอัตโนมัติ</span>

  <p class=”MsoNormal”><span lang=”TH” style=”font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:
  11.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;mso-ascii-font-family:
  Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;
  mso-hansi-theme-font:minor-latin”>ให้ความสำคัญกับทุกความสำเร็จ  เล่นเกมได้เงิน</span>

  <p class=”MsoNormal”><span lang=”TH” style=”font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:
  11.0pt;line-height:107%;font-family:"Cordia New",sans-serif;mso-ascii-font-family:
  Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;
  mso-hansi-theme-font:minor-latin”>ไม่ว่าสิ่งที่เราทำสำเร็จลุล่วงไปได้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ตาม จงให้ความสำคัญกับทุกเรื่องที่ตนเองทำได้ ขอให้จดจำความรู้สึกดี ๆ นั้น มีความสุขกับมัน </span>

You must be logged in to reply to this topic. or