Home Forums Phone App แก้ข้อสงสัย! "ยาคุมกำเนิด" สามารถสร้าง "หน้าอกใหญ่" จริง ๆ หรือไม่?

  • Creator
    Topic
  • #697246

    ไขข้อสงสัย! “ยาคุม” ทำให้ “หน้าอกโต” ได้ จริงหรือไม่?

    เกม ยาคุมกำเนิดทั่วไปจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศหญิงอาจช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของเต้านมแต่ถ้าทานยาคุมกำเนิด Diane-35 นอกเหนือจาก Ethinylestradiol 35 microgram ซึ่งเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนก็ยังมี Cyproterone 2 มก. ซึ่งมีฤทธิ์ต้านฮอร์โมนเพศชายยาที่ใช้มีความหวังเพื่อช่วยรักษาโรคที่เกิดจากอิทธิพลของเทสโทสเตอโรนในร่างกายของผู้หญิงบางคนที่อาจมีอาการมากเกินไปเช่นผมร่วงต่อมไขมันการอักเสบจากการผลิตไขมัน มีสิวเยอะหรือมีเสียงแหบเมื่อใช้ยานี้จะทำให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนทั้งจากร่างกายของเราเองและจากยาที่คุณเพิ่มเข้าไปเห็นผลชัดเจนยิ่งขึ้น แทนที่จะคุมกำเนิดเท่านั้นและนอกจากขนาดของหน้าอกที่จะตามมาอาจทำให้อ้วนอ้วนแก้มอุ้มอ้วนได้เพิ่มการสะสมไขมันที่สะโพกต้นขาแต่ผลข้างเคียงจะค่อยๆหายไปเมื่อเราหยุดทานยาคุมกำเนิดดังนั้นก่อนทานยาคุมกำเนิดไม่แน่ใจว่ามันทำงานหรือมีผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายต่อร่างกายของเราหรือไม่? ควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานอาหารที่ดีที่สุด เพราะดังกล่าวข้างต้นไม่มียาเม็ดคุมกำเนิดเพียงอย่างเดียวดังนั้นเราควรเลือกชนิดที่เหมาะสมกับเราที่สุด โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

You must be logged in to reply to this topic. or