Home Forums Sailing Journal จะเป็นอย่างไร จะเป็นอย่างไร หาก “ผู้ชาย” ต้องซื้อของเข้าบ้าน

 • Creator
  Topic
 • #700886

  <p class=”MsoNormal”></p>
  <p class=”MsoNormal”></p>
  <p class=”MsoNormal”><span lang=”TH” style=”font-size: 14.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: ‘Cordia New’,sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;”>แม้ว่าปกติงานจับจ่ายซื้อของเข้าบ้าน เรามักจะเห็นว่าคนที่เดินเลือกซื้อของเป็นผู้หญิงเสียมากกว่า แต่บางครั้งคุณผู้ชายก็อาจต้องทำหน้าที่นี้ด้วยเหมือนกัน ในกรณีที่คุณผู้หญิงของบ้านไม่ว่าง หรือหนุ่ม ๆ อยู่บ้านคนเดียว ไม่ก็อยู่ในสถานะของคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว จึงจำเป็นต้องซื้อของเข้าบ้านกันเอง</span></p>
  <p class=”MsoNormal”>“<span lang=”TH” style=”font-size: 14.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: ‘Cordia New’,sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;”>ฟอร์บส์” นิตยสารการเงินชื่อดังของสหรัฐอเมริกา ได้วิเคราะห์พฤติกรรมการช้อปปิ้งของหนุ่ม ๆ โดยอ้างอิงจากผลสำรวจต่าง ๆ ไว้ได้น่าสนใจ เรามาดูกันดีกว่าว่าคุณผู้ชายส่วนใหญ่มีนิสัยในการซื้อสินค้าอย่างไรกันบ้าง</span></p>
  <p class=”MsoNormal”><span lang=”TH” style=”font-size: 14.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: ‘Cordia New’,sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;”>จดรายการของที่ต้องซื้อ</span></p>
  <p class=”MsoNormal”><span lang=”TH” style=”font-size: 14.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: ‘Cordia New’,sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;”>ผลสำรวจโดย </span>Food Marketing Institute <span lang=”TH” style=”font-size: 14.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: ‘Cordia New’,sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;”>พบว่าผู้ชายกว่าครึ่ง (</span>52<span lang=”TH” style=”font-size: 14.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: ‘Cordia New’,sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;”> เปอร์เซ็นต์) มักจดรายการสิ่งของที่ต้องซื้อเอาไว้ แต่ก็จะมีแค่ </span>42<span lang=”TH” style=”font-size: 14.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: ‘Cordia New’,sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;”> เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ที่จะเช็กของในบ้านก่อนว่ามีอะไรหมดบ้างถึงค่อยจดรายการที่ต้องซื้อลงไป</span></p>
  <p class=”MsoNormal”><span lang=”TH” style=”font-size: 14.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: ‘Cordia New’,sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;”>ฟังคำแนะนำจากพนักงานขาย</span></p>
  <p class=”MsoNormal”><span lang=”TH” style=”font-size: 14.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: ‘Cordia New’,sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;”>ผลสำรวจโดย </span>Ogilvy <span lang=”TH” style=”font-size: 14.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: ‘Cordia New’,sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;”>พบว่าคำแนะนำของพนักงานขายมีอิทธิพลต่อคนหนุ่มที่มีอายุไม่เกิน </span>35<span lang=”TH” style=”font-size: 14.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: ‘Cordia New’,sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;”> ปี มากกว่าคนที่มีอายุเกิน </span>35<span lang=”TH” style=”font-size: 14.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: ‘Cordia New’,sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;”> ปี โดยเฉพาะในร้านขายเสื้อผ้า เพราะแม้ว่าอยากจะดูดี แต่บางทีก็ยังขาดความั่นใจในการเลือกเสื้อผ้าด้วยตัวเอง</span></p>
  <p class=”MsoNormal”><span lang=”TH” style=”font-size: 14.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: ‘Cordia New’,sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;”>ชอบซื้อของถูก</span></p>
  <p class=”MsoNormal”><span lang=”TH” style=”font-size: 14.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: ‘Cordia New’,sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;”>ผลสำรวจโดย </span>Food Marketing Institute <span lang=”TH” style=”font-size: 14.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: ‘Cordia New’,sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;”>พบว่าผู้ชายถึง </span>53<span lang=”TH” style=”font-size: 14.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: ‘Cordia New’,sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;”> เปอร์เซ็นต์ มักจะเลือกซื้อของที่มีราคาถูกกว่า ขณะที่ผลสำรวจโดย </span>Ogilvy <span lang=”TH” style=”font-size: 14.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: ‘Cordia New’,sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;”>พบว่ามีผู้ชาย </span>26<span lang=”TH” style=”font-size: 14.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: ‘Cordia New’,sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;”> เปอร์เซ็นต์ที่ยอมรับว่า ซื้อเสื้อผ้าเพราะมีโปรโมชันลดราคา</span></p>
  <p class=”MsoNormal”><span lang=”TH” style=”font-size: 14.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: ‘Cordia New’,sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;”>ชอบซื้อของออนไลน์ และแหล่งรวมร้านค้า</span></p>
  <p class=”MsoNormal”><span lang=”TH” style=”font-size: 14.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: ‘Cordia New’,sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;”>ผลสำรวจโดย </span>Hartman Group <span lang=”TH” style=”font-size: 14.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: ‘Cordia New’,sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;”>พบว่าผู้ชายมีแนวโน้มที่จะซื้อของตามแหล่งรวมร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ หรือผ่านร้านค้าออนไลน์มากขึ้น เพราะเป็นช่องทางที่ทำให้พวกเขาซื้อของได้รวดเร็ว และไม่เสียเวลาไปเดินเลือกซื้อ</span></p>
  <p class=”MsoNormal”><span lang=”TH” style=”font-size: 14.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: ‘Cordia New’,sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;”>ไม่ได้ใช้เวลาเร็วอย่างที่คิด</span></p>
  <p class=”MsoNormal”><span lang=”TH” style=”font-size: 14.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: ‘Cordia New’,sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;”>ผลสำรวจโดย </span>NPD Group <span lang=”TH” style=”font-size: 14.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: ‘Cordia New’,sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;”>พบว่าหนุ่ม ๆ อายุระหว่าง </span>18-34<span lang=”TH” style=”font-size: 14.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: ‘Cordia New’,sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;”> ปีที่ยังเป็นโสดอยู่ จะใช้เวลานานเวลาอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ต เล่นเกมได้เงิน เพราะพวกเขารู้สึกว่าการซื้อข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ เข้าบ้านเป็นงานที่ยุ่งยาก จึงมักใช้เวลาอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตนานเกือบ ๆ </span>1<span lang=”TH” style=”font-size: 14.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: ‘Cordia New’,sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;”> ชั่วโมงเลยทีเดียว</span></p>

You must be logged in to reply to this topic. or