Home Forums Pebble App (Beta) Chiến thuật Blackjack cho 4-8 cỗ bài – Chiến thuật cai trị bàn chơi

 • Creator
  Topic
 • #662100

  <p dir=”ltr”><span style=”background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial; font-size: 26pt;”>Chiến thuật Blackjack cho 4-8 cỗ bài – Chiến thuật cai trị bàn chơi</span></p>
   
  <p dir=”ltr”><span style=”background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial; font-size: 11pt;”>Đối với những tay chơi blackjack chuyên nghiệp thì họ đã có quá rộng rãi kinh nghiệm và chiến thuật nhưng với tay gà mơ chưa có chiến thuật thì làm sao để thắng là vấn đề họ luôn băn khoăn. Tới với </span>các nhà cái bóng đá<span style=”background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial; font-size: 10pt;”> </span><span style=”background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial; font-size: 11pt;”>w88 anh em gà mơ sẽ có cả 1 bầu trời chiến thuật. Dưới đây là 1 chiến thuật cực hay.</span></p>
  <p dir=”ltr”><span style=”background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial; font-size: 11pt;”></span></p>

  <h2 dir=”ltr” style=”font-weight: normal; line-height: 1.2;”><span style=”background-color: transparent; color: #1b1e1f; font-family: arial; font-size: 17.5pt;”>Chiến thuật chơi xì dách Blackjack tại sòng casino online</span></h2>
  <p dir=”ltr”><span style=”background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial; font-size: 11pt;”>Để sử dụng chiến thuật Blackjack này, anh em w88 hãy nhìn bài của mình theo cạnh dọc bên trái và lá bài ngửa của nhà cái ở bên trên Trong cả hai tình huống, A đại diện cho cây Át. Từ trên xuống dưới là tổng cứng, tổng mềm và những bộ có thể tách. Có 2 đồ thị phụ thuộc vào việc nhà cái bốc (bảng bên phải) hay giới hạn (bảng bên trái) ở bài 17 điểm mềm.</span></p>

  <ul style=”padding-right: 40px; padding-left: 40px;”>
  <li dir=”ltr”>
  <p dir=”ltr”><span style=”background-color: transparent; font-size: 11pt;”>Chú thích:</span></p>

  <p dir=”ltr”><span style=”background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial; font-size: 11pt;”>H: Bốc</span></p>
  <p dir=”ltr”><span style=”background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial; font-size: 11pt;”>S: ngừng</span></p>
  <p dir=”ltr”><span style=”background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial; font-size: 11pt;”>Dh: Cược gấp đôi ví như được hoặc bốc</span></p>
  <p dir=”ltr”><span style=”background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial; font-size: 11pt;”>Ds: Cược gấp đôi nếu được hoặc giới hạn</span></p>
  <p dir=”ltr”><span style=”background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial; font-size: 11pt;”>P: Tách</span></p>
  <p dir=”ltr”><span style=”background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial; font-size: 11pt;”>Ph: Tách bài ví như được cược gấp đôi sau khi tách, giả dụ ko thì bốc</span></p>
  <p dir=”ltr”><span style=”background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial; font-size: 11pt;”>Rh: Bỏ bài nếu như được, nếu như không thì bốc</span></p>
  <p dir=”ltr”><span style=”background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial; font-size: 11pt;”>Rs: Bỏ bài nếu như được, ví như ko thì ngừng</span></p>
  <p dir=”ltr”><span style=”background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial; font-size: 11pt;”>Rp: Bỏ bài giả dụ được, ví như ko thì tách</span></p>
  <p dir=”ltr”><span style=”background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial; font-size: 11pt;”>Những luật đơn thuần khác</span></p>

  <ul style=”padding-right: 40px; padding-left: 40px;”>
  <li dir=”ltr”>
  <p dir=”ltr”><span style=”background-color: transparent; font-size: 11pt;”>không cược bảo hiểm</span></p>

  <li dir=”ltr”>
  <p dir=”ltr”><span style=”background-color: transparent; font-size: 11pt;”>ví như không được tách (5 hoặc 10 điểm), hãy nhìn lại bộ bài và tính điểm theo cách tính bài cứng.</span></p>

  <li dir=”ltr”>
  <p dir=”ltr”><span style=”background-color: transparent; font-size: 11pt;”>nếu chẳng thể tách bài vì ngừng, hãy tính theo điểm cứng.</span></p>

  <p dir=”ltr”><span style=”background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial; font-size: 11pt;”>nếu chơi phổ thông cách khác nhau có chỗ nhà cái bốc, chỗ nhà cái ngừng và bạn chỉ muốn nhớ 1 trường hợp, hãy làm theo tình huống 1.</span></p>

  <h3 dir=”ltr” style=”font-weight: normal; line-height: 1.2;”><span style=”background-color: transparent; color: #434343; font-family: arial; font-size: 14pt;”>Tiền thưởng của sòng bạc trong bản online</span></h3>
  <h4 dir=”ltr” style=”font-weight: normal; line-height: 1.2;”><span style=”background-color: transparent; color: #666666; font-family: arial; font-size: 12pt;”>Chiến thuật cơ bản</span></h4>
  <p dir=”ltr”><span style=”background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial; font-size: 11pt;”>Để người chơi hữu ích, sau dây là chiến thuật viết lại bằng chữ, lúc nhà cái dừng ở 17 mềm và được phép bỏ bài. Để dùng chiến thuật, hãy bắt đầu từ đầu rồi làm theo hướng dẫn</span></p>
  <p dir=”ltr”><span style=”background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial; font-size: 11pt;”>Bỏ bài</span></p>

  <ul style=”padding-right: 40px; padding-left: 40px;”>
  <li dir=”ltr”>
  <p dir=”ltr”><span style=”background-color: transparent; font-size: 11pt;”>Bỏ bài lúc có bài 16 cứng (trừ TH đôi 8) và nhà cái có lá 9,10 hoặc Át</span></p>

  <p dir=”ltr”><span style=”background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial; font-size: 11pt;”>Tách</span></p>

  <ul style=”padding-right: 40px; padding-left: 40px;”>
  <li dir=”ltr”>
  <p dir=”ltr”><span style=”background-color: transparent; font-size: 11pt;”>Luôn tách lúc có đôi A hoặc 8</span></p>

  <li dir=”ltr”>
  <p dir=”ltr”><span style=”background-color: transparent; font-size: 11pt;”>ko tách 5 và 10</span></p>

  <li dir=”ltr”>
  <p dir=”ltr”><span style=”background-color: transparent; font-size: 11pt;”>Tách đôi hai và 3 giả dụ nhà cái có 4-7 và nếu như DAS là được phép</span></p>

  <li dir=”ltr”>
  <p dir=”ltr”><span style=”background-color: transparent; font-size: 11pt;”>Tách đôi 4 chỉ khi cho phép DAS và nhà cái có là 5 hoặc6</span></p>

  <li dir=”ltr”>
  <p dir=”ltr”><span style=”background-color: transparent; font-size: 11pt;”>Tách đôi 6 lúc nhà cái có 3-6</span></p>

  <li dir=”ltr”>
  <p dir=”ltr”><span style=”background-color: transparent; font-size: 11pt;”>Tác đôi 7 khi nhà cái có 2-7</span></p>

  <li dir=”ltr”>
  <p dir=”ltr”><span style=”background-color: transparent; font-size: 11pt;”>Tách đôi 9 nếu như nhà cái có 2-6 hoặc 8-9.</span></p>

  <p dir=”ltr”><span style=”background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial; font-size: 11pt;”>Nhân đôi</span></p>

  <ul style=”padding-right: 40px; padding-left: 40px;”>
  <li dir=”ltr”>
  <p dir=”ltr”><span style=”background-color: transparent; font-size: 11pt;”>Nhân thỉnh thoảng có bài 9 cứng còn nhà cái 3-6</span></p>

  <li dir=”ltr”>
  <p dir=”ltr”><span style=”background-color: transparent; font-size: 11pt;”>Nhân đôi khi có 10 điểm cứng trừ lúc nhà cái có 10 hoặc A</span></p>

  <li dir=”ltr”>
  <p dir=”ltr”><span style=”background-color: transparent; font-size: 11pt;”>Nhân thỉnh thoảng có 11 điểm cứng trừ lúc nhà cái có A</span></p>

  <li dir=”ltr”>
  <p dir=”ltr”><span style=”background-color: transparent; font-size: 11pt;”>Nhân thỉnh thoảng có 13 hoặc 14 mềm còn nhà cái có 5-6</span></p>

  <li dir=”ltr”>
  <p dir=”ltr”><span style=”background-color: transparent; font-size: 11pt;”>Nhân đôi khi có 15 hoặc 16 mềm còn nhà cái có 4-6</span></p>

  <li dir=”ltr”>
  <p dir=”ltr”><span style=”background-color: transparent; font-size: 11pt;”>Nhân đôi khi có 17 hoặc 18 mềm còn nhà cái có 3-6</span></p>

  <p dir=”ltr”><span style=”background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial; font-size: 11pt;”></span></p>
  <p dir=”ltr”><span style=”background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial; font-size: 11pt;”>Bốc hoặc giới hạn</span></p>

  <ul style=”padding-right: 40px; padding-left: 40px;”>
  <li dir=”ltr”>
  <p dir=”ltr”><span style=”background-color: transparent; font-size: 11pt;”>Luôn bốc khi có 11 điểm cứng hoặc ít hơn</span></p>

  <li dir=”ltr”>
  <p dir=”ltr”><span style=”background-color: transparent; font-size: 11pt;”>ngừng ở 12 cứng còn nhà cái có 4-6 còn lại thì bốc</span></p>

  <li dir=”ltr”>
  <p dir=”ltr”><span style=”background-color: transparent; font-size: 11pt;”>giới hạn ở 13-16 cứng còn nhà cái có 2-6 còn lại thì bốc</span></p>

  <li dir=”ltr”>
  <p dir=”ltr”><span style=”background-color: transparent; font-size: 11pt;”>Luôn giới hạn ở 17 cứng hoặc cao hơn</span></p>

  <li dir=”ltr”>
  <p dir=”ltr”><span style=”background-color: transparent; font-size: 11pt;”>Luôn bốc ở 17 mềm hoặc nhỏ hơn</span></p>

  <li dir=”ltr”>
  <p dir=”ltr”><span style=”background-color: transparent; font-size: 11pt;”>dừng ở 18 mềm trừ lúc nhà cái có 9, 10 hoặc A.</span></p>

  <li dir=”ltr”>
  <p dir=”ltr”><span style=”background-color: transparent; font-size: 11pt;”>Luôn ngừng ở 19 mềm hoặc cao hơn.</span></p>

  <p dir=”ltr”><span style=”background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial; font-size: 11pt;”>Kết luận</span></p>
  <p dir=”ltr”><span style=”background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial; font-size: 11pt;”>Trên đây là chiến thuật blackjack đáng để bạn tham khảo. Tuy thế, Như tôi đã kể phổ biến lần, chiến thật trên chỉ đúng với 1 vài luật. Do đó, bạn có thể có chút đổi thay cho phù hợp bạn cũng cần phải vào đúng link nhà cái uy tín vì hiện tại trên thị phần vẫn còn cực nhiều các </span>nhà cái lừa đảo <span style=”background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial; font-size: 11pt;”>đang mạo xưng các nhà cái lớn nhằm chuộc lợi từ người chơi.Chúc bạn may mắn!!!</span></p>

  <div></div>

You must be logged in to reply to this topic. or